1

มอบรางวัลงาน Friendly Design Awards 2018

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมมอบรางวัลชุดเครื่องเขียนดั๊บเบิ้ล เอ ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินในการประกวดรางวัล Friendly Design Awards 2018 ครั้งที่ 1 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 16 สถาบัน โดยเป็นผลงานนวัตกรรมและอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและเด็กเล็ก ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ณ เมืองทองธานี