1

ม.รามคำแหงสงขลา ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ B.B.A

bannerSKBBA

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สงขลาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา
ขยายเวลารับสมัคร เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
—————————————————————–
ติดต่อสอบถาม โทรสายด่วน 0850783612 หรือ 074-251-888, 074-251-333
หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.skbba.ru.ac.th
—————————————————————–