1

FACTORIUM แอปพลิเคชั่น ช่วยโรงพยาบาลในยามวิกฤต

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2521 บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด (สำนักงานใหญ่) เปิดเผยว่าแอปพลิเคชั่น Factorium ซึ่งเป็นระบบบริหารงานซ่อมบำรุง หรือ CMMS มีความสำคัญอย่างมากในภาคการบริหารงานโรงพยาบาลโดยเฉพาะในช่วงวิกฤต COVID-19 ในตอนนี้

นายสิทธิกร นวลรอด CEO และ Co-founder บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด กล่าวว่า โรงพยาบาลคือภาคอุตสาหกรรมให้บริการรักษาผู้ป่วย การดูแลชีวิตคน เพราะฉนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วย นอกจากหมอและพยาบาลแล้ว คืออุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ป่วย เช่น ระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการรักษาผู้ป่วยเนื่องจากเป็นสิ่งที่ให้พลังงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรักษาผู้ป่วย เมื่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องอาจทำให้มีอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยได้ แน่นอนว่าทุกโรงพยาบาลมีระบบกระแสไฟฟ้ารองรับกรณีฉุกเฉินอยู่แล้ว แต่กรณีไม่คาดฝันนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น เรื่องสำรองไฟฟ้าไม่ได้รับงานซ่อมบำรุงที่ดี เพราะฉนั้นงานซ่อมบำรุงถือเป็นหนึ่งหัวใจหลักในช่วงวิกฤตนี้ที่จะต้องรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดให้พ้นจากอาการตั้งแต่ธรรมดาจนถึงโคม่าได้

หน้าที่โดยส่วนใหญ่ของระบบ Factorium CMMS

1. ทำการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรภายในโรงพยาบาลทุกชนิดให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ประสานงานช่างภายนอกในกรณีที่มีการจัดจ้างมา และบันทึกการทำงานและเวลาทำงานตามจริง รวมทั้งการเปลี่ยน ก๊าซทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาและจดบันทึกผล การปฏิบัติงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ ตามที่กำหนด หรือการทำ PM นั้นเอง
4. ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทั่วไป หรือส่วนประกอบทั่วไปในระบบไฟฟ้า
5. ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานในระบบไฟฟ้า
6. ศึกษางานบํารุงรักษาต่างๆ รวมไปถึงระบบไฟฟ้า ให้เข้าใจอย่างและแม่นยำ
7. จัดการสภาพสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ดูแลซ่อมแซ่มให้สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ปฎิบัติงานและผู้มาใช้บริการ และให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ เช่น ระบบน้ำประปา ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงสิ่งที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยภายในอาคาร
8. เขียนใบรายงานการซ่อม เอกสารประกอบงานซ่อมและเอกสารใช้จ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อส่งให้ Admin ภายในวันที่กำหนด

ระบบซ่อมบำรุง หรือ CMMS ที่โรงพยาบาลควรมี มีดังนี้

1. ต้องสามารถทำงานและอนุมัติงานได้รวดเร็ว เมื่อทีมงานอื่นๆ พบจุดชำรุดหรือเสียหายภายในโรงพยาบาล สามารถแจ้งเรื่องงานซ่อมได้ทันทีและมีการอนุมัตและจ่ายงานซ่อมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเอกสาร
2. มีระบบส่งงานซ่อมภายนอก และมีระบบรับงานซ่อมจากภายนอกเพื่อยื่นยันการซ่อมสามารถบันทึกไฟล์เอกสารเข้าระบบได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกและลดอาการลืมในการอัพเดทข้อมูลซ่อม
3. มีระบบการจัดแจงการทำงานที่ดี สามารถแบ่งพื้นที่ของอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุงและการทำงานของช่างซ่อมบำรุงได้ เพื่อไม่ให้มีการทำงานที่ทับซ้อนและมีความแม่นยำในการปฎิบัติการมากยิ่งขึ้น การแบ่งเป็นโซนและอุปกณ์ภายในโซนนั้นทีอะไรบ้าง เช่น โซน BIOMEDICAL ENGNEERING มีอุปกรณ์ในโซนคือ Monitor/Controller, Oxygen,Nitrous Oxide Analyzer, Air Tank (ถังลม) เป็นต้น
4. ต้องสามารถบันทึกข้อมูลงานซ่อมหรืองานซ่อมบำรุงได้ง่ายและสะดวก โดยที่ข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บที่ดี เช่น การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CMMS เพื่อให้ระบบจัดเก็บข้อมูลให้ สำหรับพี่ๆ ที่สงสัยว่าระบบ CMMS คืออะไรสามารถเข้าไปอ่านบทความของเราได้ บทความ CMMS ครับ
5. ระบบการจ่ายงานที่ดีสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้แบบเรียวไทม์
6. ระบบการแจ้งเตือนการทำงาน เพื่อลดปัญหางานตกหล่นและล่าช้า
7. ระบบสรุปการทำงาน การโชว์ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจนแบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เพื่อนำข้อมูลนั้นมาพัฒนาต่อยอด

วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีการแก้ไขปัญาที่แตกต่างกันไปโดยอุตสาหกรรมโรงพยาบาลส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบ CMMS ที่มีคุณภาพ Factorium CMMS มีอุตสาหกรรมโรงพยาบาล ใช้งานระบบมากถึง 66 แห่ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้เช่น โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลนวเวช โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสุขุมวิท Ar Yu International Hospital (ประเทศพม่า)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมระบบ Factorium ได้ที่ https://factorium.tech/product-cmms-referral/

ช่องทางการติดตาม Factorium
Facebook: System Stone
YouTube: FACTORIUM channel
Tel. 094-662-5225