1

กสร. เตือนแรงงานกลับบ้านสงกรานต์ ระวังอุบัติเหตุ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ระวังอุบัติเหตุ ย้ำ ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นลำดับแรกเสมอ ให้ใช้สติในการขับรถ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมความพร้อมทั้งคนและรถ พร้อมเตือนแรงงานในงานขนส่งทางบกต้องไม่ทำงาน เกินกฎหมายกำหนด
นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวทางสื่อมวลชนบ่อยครั้งว่าเกิดอุบัติเหตุกับแรงงานที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมฉลองสงกรานต์ กสร. จึงขอย้ำเตือนให้พี่น้องแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวทุกคนที่จะเดินทางต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นลำดับแรกเสมอ ขอให้มีสติ ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ปฏิบัติตามกฎจราจรและมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตรวจความพร้อมของสภาพรถก่อนออกเดินทาง ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความปลอดภัยตามหลัก 3 ประการ คือ คนพร้อม รถพร้อม และใจพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคนขับและผู้โดยสารต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้ทุกท่านกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ
นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับแรงงานในกิจการขนส่งทางบกที่ยังคงต้องปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายจ้างต้องกำชับให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับยานพาหนะดูแลตัวเองให้มีความพร้อมในการขับรถ และทำงานได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และในวันถัดไปห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานของวันที่ ล่วงมาแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ใช้แรงงานต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง