โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การให้ความรู้กับผู้ป่วยเบาหวานในการอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “อ่านฉลากอย่างไรให้ไกลโรค” เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เพียงพอ ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวานที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยจัดการอบรมในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30–10.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสำรองที่นั่ง โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403