1

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท กับโครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เช่น ภาพยนตร์สั้น คลิปวิดีโอ อนิเมชั่น โมชั่นกราฟิก หรืออื่นๆ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ร่วมเสนอวิธีการที่สร้างสรรค์ในการช่วยกันดูแล ปกป้อง เด็กทุกคนในสังคม ให้ปลอดภัยจากความรุนแรง
รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563
ศึกษารายละเอียดและกติกาการสมัครได้ที่ https://www.thaichildrights.org/projects/mediacontest2020/
สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/sGgxmqMEqboiucp57
หรือสอบถามรายละเอียด cpcr.cpcr@gmail.com โทรศัพท์ 089 033 0820