1

เชิญเข้าร่วมหลักสูตร แนะแนวอาชีพ และรู้จักองค์กร…….ฟรี

หลักสูตร แนะแนวอาชีพและรู้จักองค์กร รุ่น 1/2560

หากคุณต้องการก้าวสู่อาชีพนักขาย ตัวแทนขายวินาศภัยมืออาชีพ โอกาสที่จะได้รับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากพี่เลี้ยงโดยตรงกับ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน บริษัท ประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 69 ปี บริษัทของคนไทยอย่างแท้จริง ขอเชิญท่านร่วมงาน กำหนดการงาน

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

เวลา 09.00-16.00 น

สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคาร อาร์ เอส รัชดาภิเษก

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/1444-virayah