1

โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น” โรงเรียนที่ 65-66

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ได้ดำเนินการโครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา…พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 รร. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเนื่องเป็นโรงเรียนที่ 65 และ 66 จาก 84 โรงเรียน ซึ่งมีนางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมผนึกกำลังพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ การสอนเชิงบูรณาการ และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ขนม นม หนังสือเข้าห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านคลอง 17 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด และ สำนักพิมพ์แจ่มใส สำหรับโครงการพัฒนาครู จัดทำขึ้นด้วยแนวคิด “การสร้างครูดี 1 คน จะสร้างนักเรียนที่ดีได้หลายคน” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ปกครองและคุณครู พร้อมสร้างความตระหนักต่ออาชีพและพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น
ติดตามรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการทำโครงการต่างๆของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจได้ทาง : https://www.facebook.com/Interlinkhaijaifoundation สามารถติดต่อทำ CSR ร่วมกันได้ที่ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ โทร 02-693-1222 ต่อ 203 209 และ 230 ได้ หรือ email มาที่ csr@interlink.co.th