ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีศุลกากรเข้าร่วมกับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย

กรุงเทพฯ วันที่ 16 มีนาคม 2563 — เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้านภาษีศุลกากรและห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจำนวน 13 คน จากบริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจ โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี คอนซัลติ้ง จำกัด

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ขยายธุรกิจโดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจ โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี คอนซัลติ้ง จำกัด เข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ

การเพิ่มศักยภาพขององค์กรในครั้งนี้ ซึ่งมีผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 จะเสริมสร้างบริการด้านภาษีศุลกากรและห่วงโซ่อุปทานของ เคพีเอ็มจี ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันให้ เคพีเอ็มจี เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย

“การเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การให้คำปรึกษาด้านภาษีศุลกากรของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการและช่วยเหลือภาคธุรกิจต่าง ๆ ท่ามกลางความซับซ้อนของข้อบังคับด้านศุลกากรและกฎระเบียบด้านการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ผมมีความยินดีในการต้อนรับหุ้นส่วนท่านใหม่ ฝ่ายงานที่ปรึกษาภาษี (Partner) คุณมัลลิกา ภูมิวาร และทีมงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคุณมัลลิกาและทีมงานจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านภาษีศุลกากรให้กับ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เป็นอย่างมาก” คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์และลาว กล่าว

“คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาของ เคพีเอ็มจี มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการช่วยให้ลูกค้าของเราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีศุลกากรและแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ด้วยการปฏิบัติงานเชิงรุก การที่คุณมัลลิกา และทีมงาน เข้าร่วมงานกับ เคพีเอ็มจี จะช่วยผลักดันบริการด้านภาษีศุลการของเราให้เป็นหนึ่งในบริการหลักของเคพีเอ็มจี การผนวกความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร และการมีเครือข่ายทั่วโลกจะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น” คุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส หุ้นส่วน และหัวหน้าฝ่ายงานที่ปรึกษาภาษีและกฏหมาย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว

“ดิฉันมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเคพีเอ็มจี ซึ่งมีการให้บริการที่หลากหลายและเติบโตอย่างรวดเร็ว และเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของทีมงานของดิฉัน ผนวกกับเครือข่ายและทรัพยากรของเคพีเอ็มจีจะตอบสนองกลยุทธ์ทางธุรกิจและช่วยให้ลูกค้าสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในสภาวะทางธุรกิจปัจจุบันที่มีความซับซ้อน” คุณมัลลิกา ภูมิวาร หุ้นส่วน ฝ่ายงานที่ปรึกษาภาษี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าว

“การขยายธุรกิจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และทำให้ เคพีเอ็มจี สามารถเพิ่มประเภทการให้บริการได้อย่างครบวงจรในอนาคต” คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ กล่าว