1

บีไอจีมอบชุด PPE ให้กับ 2 รพ.ภาคตะวันออก หนุนบุคลากรทางการแพทย์รับมือรักษาโควิด-19

“บีไอจี” ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดส่งชุด PPE ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ชลบุรี และ รพ.ระยอง ลุยแก้วิกฤติโควิด-19 รับมือกลุ่มเสี่ยงคนไทยทยอยกลับจากต่างประเทศและผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาให้เพียงพอ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มอบชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ชนิด Coverall ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันและใช้ในการดูแลผู้ป่วยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งมอบให้กับทีมแพทย์ในโรงพยาบาลพื้นที่ภาคตะวันออกจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลระยอง ซึ่งชุด PPE ดังกล่าวเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) บุคลากรทางการแพทย์สามารถสวมใส่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัส รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

การสนับสนุนชุด PPE ในครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในขณะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในการดูแลและคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากพบว่าเจ้าหน้าที่หนึ่งคนจำเป็นต้องใช้ชุด PPE ประมาณ 3 ชุดต่อวัน โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้น รัฐบาลได้จัดให้เป็นพื้นที่สำหรับการรักษาและกักตัวกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสในพื้นที่ภาคตะวันออก และปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ยงที่รอดูอาการอีกจำนวนมาก ทั้งในส่วนของห้อง Negative Pressure และคลินิคตรวจโรคทางเดินหายใจที่ดูแลการคัดกรองเฉพาะโรคโควิด-19

ทั้งนี้การส่งมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้น เป็นศูนย์กลางในการกระจายไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวัง และหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์กักกัน อาคารรับรองสัตหีบ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จึงนับเป็นการสนับสนุนครั้งสำคัญในการสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bigth.com