1

ถวายเทียนพรรษา

แสวง เจียรไพฑูรย์ กก.ผจก.โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดตะโหนด วัดมเหยงค์ และ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องทุกปีมิเคยขาด