SUNGRACE เสริมความรู้พนักงานขาย รุ่นที่ 1

0
82
image_pdfimage_printPrint

ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บมจ.โอซีซี จัดอบรมหลักสูตร “ ความรู้และทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ” ให้แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง Sungrace (ซันเกรส) รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ พัฒนาทักษะด้านการขาย และการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบิวตี้ ควีน อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆ นี้