SPU : นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เขียนแผน PR อย่างนัก PR มืออาชีพ” โดย อ.อรพรรณ บัญชเสนศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเฟียร์ คอมม์ จำกัด

0
455
image_pdfimage_printPrint

ok-ส่งข่าว-สาขาประชาสัมพันธ์-เรียนกับตัวจริง-เล็ก

นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าร่วมโครงการอบรม “เขียนแผน PR อย่างนัก PR มืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรพรรณ บัญชเสนศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเฟียร์ คอมม์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา ได้ Workshop กับเคสต่างๆ เพื่อเติมเต็มความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สายวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์ ตอกย้ำอัตลักษณ์ของสาขาวิชาฯ “เก่งแผน แม่นสื่อ ยึดถือภาพลักษณ์ เด่นชัดด้านการตลาด” ซึ่งเป็นการจัดอบรมอย่างเข้มข้น 2 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
#spu #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียน กับตัวจริง ประสบการณ์จริง