SPU : นศ.ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ”

0
349
image_pdfimage_printPrint

อาจารย์วิรัตน์ ใจสา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ” เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 โดย ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยายในการอบรมครั้งนี้ นอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นยังได้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจในหัวข้อ “Business Model Canvas “ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท ในโครงการดังกล่าวด้วย
http://www.khonkaen.spu.ac.th/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ม.ศรีปทุมขอนแก่น