1

SPU : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ “59 แล้ววันนี้..! พร้อมรับทุน 15,000 บาท*

1

สมัครเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์วันนี้
รับทุน 15,000 บาท*
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 59
(*เงื่อนไขตามมหาวิทยาลัยกำหนด)
รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.
ติดต่อ ศูนย์รับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
ทุกวัน 9.00-17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
มือถือ: 08 4751 2900-15
Line: @sripatum
หรือคลิก http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/faculty.php?id=2
www.spu.ac.th/apply/
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #Dek59