SNACK BOX โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

0
17177
image_pdfimage_printPrint

SNACK BOX
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

มอบความไว้วางใจให้เรา.. ในทุกช่วงเวลาสำคัญ
ด้วย SNACK BOX อร่อยสะอาดสดใหม่ เกรดพรีเมี่ยม
สำหรับงานประชุม สัมมนา กิจกรรม งานบุญ งานแต่ง งานสวดอภิธรรม ฯลฯ
ราคาเริ่มต้นที่กล่องละ 50 บาท
อาหารกล่อง เมนูละ 69บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-2216-9555 ต่อ 11546 ,11547

SNACK BOX , อาหารกล่อง, เดลิเวอรี่, โรงแรม,โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์