Sisaran Group คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2020”

0
1345
image_pdfimage_printPrint

Sisaran Group คว้ารางวัล “Asia Responsible Enterprise Awards 2020” ประเภท “Green Leadership” หรือ ผู้นำทำธุรกิจสีเขียว จากความโดดเด่นในการทำธุรกิจ โดยบริษัท ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนมากกว่า 30 โครงการ เพื่อทำความสะอาดชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ในอนาคตโครงการจะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านการริเริ่มใหม่ ๆ

บางเสร่อาจเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าเหตุใดหมู่บ้านริมทะเลจึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นที่ปรารถนามากที่สุดของฝั่งทะเลตะวันออก

โดยธรรมชาติแล้วความโดดเด่นมาจากการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวและจำนวนผู้อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่บางครั้งความนิยมอาจมาพร้อมกับราคา ความหนาแน่นของประชากรความแออัดของการจราจร การพัฒนาที่มากเกินไปและการขาดความรอบคอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันในสถานที่ที่สวยงามสมบูรณ์แบบของประเทศไทย

เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ Sisaran Group ได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อช่วยให้พื้นที่โดยรอบคงไว้ซึ่งเสน่ห์อันเป็นที่รัก ดังนั้นบริษัทจึงก่อตั้งและช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มของชุมชนโครงการพัฒนาชุมชนบางเสร่ (BDP) ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด “เราเป็นในสิ่งที่เรามีอยู่” BDP กำหนดให้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบางเสร่และประชาชนเกี่ยวกับความจำเป็นในการรักษาความงามตามธรรมชาติของชุมชน

ซึ่งในแต่เดือนจะเห็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าหน้าที่และคนในพื้นที่ออกมาทำความสะอาดชายหาดและถนนในหมู่บ้านโดยมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดทุกเดือน นอกจากนี้โครงการอนุรักษ์และตกแต่งยังเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อชมเชยสภาพแวดล้อม บางเสร่เป็นสัญญาณแห่งความสะอาดเมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ ในภูมิภาคนี้มานานแล้ว แต่ตั้งแต่เปิดตัว BDP จำนวนขยะก็เบาบางลงมากและมีแนวโน้มในการขับเคลื่อนที่ดียิ่งขึ้น