SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019

0
190
image_pdfimage_printPrint

SACICT เปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2019 ชวนชาวไทยร่วมสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน

นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้จัดการสายส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านชิ้นงานหัตถศิลป์ และนวัตศิลป์จาก หอนิทรรศการของ SACICT โดยมี นางปารีสา จาตนิลพันธุ์, นางวรางคณา สุเมธาศร, นางสุชนา ชูเชิด, ดร. อนุชา ทีรคานนท์ ร่วมงานด้วย ณ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม วันนี้