RISC นำเสนอแนวคิดการออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ที่งานสัมมนาแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรม ประเทศอินเดีย

รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC กล่าวถึงความมุ่งมั่นและศรัทธาต่อการทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของ RISC ที่งานประชุมการออกแบบสถาปัตยกรรมแห่งชาติซึ่งจัดเป็นประจำทุกสองปี ณ ประเทศอินเดีย

7 มกราคม 2562, เมืองกัว, อินเดีย – รศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ภายใต้ MQDC และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อ “การออกแบบและสถาปัตยกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี” หรือ Design & Architecture for Well-being ภายในงานประชุมการออกแบบแห่งชาติของ Institute of Indian Interior Designers (IIID) ณ Kala Academy เมืองกัว ประเทศอินเดีย

ในการนำเสนอของ รศ.ดร. สิงห์ ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบจากงานวิจัยและผลงานของ RISC ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในวงการอสังหาริมทรัพย์

“ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีสำคัญสำหรับนักออกแบบภายในและสถาปนิกของอินเดีย” รศ. ดร. สิงห์กล่าว

“หัวใจสำคัญของ RISC คือการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ ซึ่งไม่ได้หมายความถึงแค่มนุษย์ แต่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เพราะเราเชื่อว่าสรรพสิ่งรอบตัวเรามีความสำคัญต่อความสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดย RISC ได้รับผลตอบรับที่ดี และเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งขึ้นที่พบว่าเราได้รับความสนใจจากต่างประเทศมากมายในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ที่รวมถึงผลงานด้าน upcycling และการสร้างระบบส่งเสริมสุขภาพที่ดีภายในอาคาร”

RISC ตั้งอยู่ที่อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (MRB) เป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านสุขภาวะในงานสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เพื่อความเป็นอยู่อย่างสมดุล และเป็นศูนย์ดำเนินการและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาต้นแบบ พร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ เช่นห้องสมุดวัสดุเชิงนิเวศ หรือ Eco – Materials Library และ การอบรมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

IIID มีสมาชิก 10,000 คนใน 32 เมืองทั่วอินเดีย โดยเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนของประเทศในกลุ่มพันธมิตรนักออกแบบแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Space Designers Alliance (APSDA)

###

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือศูนย์การวิจัยชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่ภายในศูนย์ฯ นอกจากนี้ศูนย์ RISC ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WELL Building Standard จาก the International WELL Building Institute (IWBI) เป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียด และตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 300 รายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที (DTGO Corporation Limited – DTGO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทั้งแบบบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส โดย MQDC ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลียส์ และวิสซ์ดอม
MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม
จากพันธกิจของเราที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน MQDC จึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมรอบโครงการ
ที่ MQDC เราใส่ใจทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.mqdc.com.

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ :
บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)
คุณพันธมาศ เมืองรัตน์ (ตุ๊กตา)
VP, Corporate Communications & Stakeholder Relations
Corporate Marketing Department
M: 062 895 3636
E: pantamas_ma@dtgsiam.com

คุณธนะโรจน์ สิทธาธีระวัฒน์ (ตุลย์)
Manager, Corporate Communications & Stakeholder Relations
Corporate Marketing Department
M: 088 635 6194
E: thanaroht_si@dtgsiam.com