PCMC ปลูกความดี นำจิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ที่ได้รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับไปรักษาตัวที่บ้าน

0
238
image_pdfimage_printPrint

นายแพทย์ สมดี  รัตนาวิบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (PCMC) นำทีมจิตอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  ลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้ป่วยที่กลับไปพักฟื้นที่บ้าน  ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบชุดกลับไปใช้รักษาตัวที่บ้านจากโครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์ของศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน PCMC  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มประชาชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานบริการและยังบริจาคทรัพย์เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ป่วยด้วย

IMG_0354

นางอมราพร  องอาจอิทธิชัย พยาบาลจิตเวช ศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน PCMC  กล่าวว่า  จากการทำงานที่ได้เข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยในเรื่องของสภาพจิตใจสำหรับผู้ที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  พบว่ามีผู้ป่วยหลายรายที่อยู่ในภาวะสามารถกลับไปพักฟื้นรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้  โดยต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพยุงอาการอย่างต่อเนื่อง   แต่ทางครอบครัวผู้ป่วยไม่มีความพร้อมที่จะซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวและขาดคนดูแล  ทำให้ผู้ป่วยต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในระยะยาวซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยและก่อให้เกิดความเครียดได้  ด้วยสาเหตุนี้จึงได้จัดศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้น โดยมีจุดประสงค์ในการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีจิตศรัทธามาร่วมทำงานจิตอาสา  จัดกิจกรรมภายในโรงพยาบาลเพื่อปลูกจิตสำนึกความมีน้ำใจ  ช่วยบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  อาทิ  ให้บริการน้ำดื่มสมุนไพร  ให้คำปรึกษาพูดคุยกับผู้ป่วยใน  ช่วยป้อนอาหาร  ดูแลด้านสุขอนามัย  สร้างกำลังใจด้วยการร่วมสวดมนต์  และล่าสุดหลังจากพบว่ามีผู้ป่วยในจำนวนมากที่สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แต่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ  เครื่องดูดเสมหะ หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ  แต่ญาติไม่มีกำลังพอที่จะซื้อได้  จึงระดมทีมจิตอาสาเพื่อกระจายข่าวขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจจะร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยได้นำไปใช้ที่บ้านได้  ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยรายแรกที่ได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการนี้คือนางพัชร  พุ่มแพ อายุ 67 ปี มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด  เป็นผู้ป่วยในพิเศษอายุรกรรม   โดยทางครอบครัวต่างดีใจและตื้นตันใจที่ได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้ นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลจะจัดทีมจิตอาสาไปช่วยดูแลผู้ป่วยเป็นระยะๆ ด้วย

นางพิสมัย  แจ้งสุทธิวรวัฒน์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษอารุยกรรม  กล่าวว่า  เมื่อถึงช่วงที่การรักษาของแพทย์ต้องสิ้นสุดและผู้ป่วยต้องกลับไปพักฟื้นรักษาตัวต่อที่บ้าน  ซึ่งก่อนที่จะส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้านทางฝ่ายพยาบาลก็จะส่งผู้ป่วยและญาติไปรับคำปรึกษาจากแผนกเวชกรรมสัมคม   และเตรียมทีมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องจากศูนย์มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน  โดยในกรณีของคุณพัชร  พุ่มแพ ที่ได้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านต่อได้โดยได้รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตครบเซ็ท ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ  เครื่องดูดเสมหะ  และเครื่องกระตุ้นหัวใจ  ทำให้ญาติสะดวกในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น  และทางโรงพยาบาลก็ได้จ่ายผู้ป่วยออกไปกลับบ้านทำให้มีเตียงว่างสำหรับรองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้เร็วมากขึ้น  สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  สอบถามรายละ