NPS จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด ปีที่ 10”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรม “พี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสาระความรู้อื่นๆที่น่าสนใจในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน ให้กับเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้