NI ฉลองครบรอบ 10 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เปิด Training Center พร้อมขยายสำนักงานใหม่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย

0
272
image_pdfimage_printPrint

            กรุงเทพ 1 สิงหาคม 2555 – เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ (NI) ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดหาเครื่องมือเพิ่มความเร็วของประสิทธิภาพ นวัตกรรม และการค้นพบให้แก่วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เปิด Training Center แห่งใหม่ เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธิตผลิตภัณฑ์ ให้สำหรับลูกค้า และผู้สนใจใช้งานสินค้า และบริการ

นายชานเดริน ไนเออ กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์  ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า NI เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตที่สำคัญในอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพลังงาน ปิโตรเลียมและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในประเทศไทย ซึ่งนับวันยิ่งทวีความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในปีพ.ศ. 2545 เราจึงต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และคู่ค้าเรามากขึ้น จึงได้เปิด Training Center ขึ้นบนออฟฟิศย่านวิภาวดีรังสิต อีกทั้งยังได้มีปรับปรุงสำนักงานใหม่ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการลูกค้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นอกจาก NI จะให้ความสำคัญกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้วยังสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและวิชาการกับธุรกิจขนาดย่อย และธุรกิจขนาดกลาง (SME) และธุรกิจพัฒนาและสร้างระบบ  ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของ NI ในประเทศไทยให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น

“ในส่วนของการทำตลาดในประเทศไทยนั้น NI จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจเครื่องมือ สามารถเข้ามาฝึกอบรม และนำเครื่องมือกลับไปทดลองประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนก่อนตัดสินใจซื้อจริง รวมถึงการให้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการนำโปรแกรม และเครื่องมือไปใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน”

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นตลาดที่สร้างรายได้ให้แก่ NI ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ทั่วโลก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีขนาดระบบเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าไทยจะมีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ 5.5% ในปี 2555 และ 7.5% ในปี 2556 นี่เป็นเหตุผลให้ NI ให้ความสำคัญกับไทยมากเป็นพิเศษ ชานเดรินกล่าว

 

 

 

เกี่ยวกับ National Instruments

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ (www.ni.com ) ได้จัดหาเครื่องมือที่เพิ่มความเร็วของผลิตภาพ นวัตกรรมและการค้นพบให้กับบรรดาวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ แนวทางการออกแบบระบบกราฟิกในทางวิศวกรรมของ NI ให้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แบบบูรณาการที่เพิ่มความเร็วต่อการพัฒนาระบบใดๆ ที่ต้องมีการวัดค่าและการควบคุม วิสัยทัศน์อันยาวไกลของบริษัทและการให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมผ่านเทคโนโลยีของบริษัท ให้การสนับสนุนต่อความสำเร็จของลูกค้าพนักงาน ผู้ผลิตและผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.