MQDC ลงนามสัญญาความร่วมมือกับ International WELL Building Institute เพื่อพัฒนามาตรฐาน อสังหาฯ ไทยเทียบชั้นนำโลก

0
452
image_pdfimage_printPrint

MQDC และ International WELL Building Institute (IWBI) ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกัน โดย MQDC วางเป้าหมายพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ด้วยมาตรฐาน WELL Building Standard โดย IWBI

คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ MQDC กล่าวว่า “MQDC วางรากฐานในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญา ‘For All Well-being’ พร้อมยกระดับที่อยู่อาศัยเพื่อการใช้ชีวิตด้วยความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานระดับโลกของ IWBI ช่วยยกระดับทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีภายในโครงการฯ พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทั้งผู้อาศัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการด้วย”

“ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ International WELL Building Institute (IWBI) ซึ่งเป็นองค์กรแรกของโลกที่พัฒนาระบบการให้คะแนนที่เป็นสากลสำหรับการประเมินผลว่าอาคารและทุกๆ องค์ประกอบภายในอาคารนั้นสามารถให้ความรู้สึกสบาย มอบทางเลือกที่ดีกว่า หรือส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัย และไม่มีสิ่งใดที่บั่นทอนสุขภาพหรือเป็นอันตรายต่อผู้อาศัยหรือไม่”

MQDC เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล กว่า 20 โครงการ รวมถึงโครงการทรูดิจิตัล ปาร์ค ซึ่งเป็นโครงการรระดับมาสเตอร์พีซที่พัฒนาตามแนวคิด “Smart City” และโครงการ ไอคอนสยาม ที่นับเป็นไอคอนนิคแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ นอกจากนี้ MQDC ยังสนับสนุนศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center – RISC) อันเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้ อาคารสำนักงานของ RISC ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ นั้นเป็นอาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อสร้างตามเกณฑ์ WELL Building Standard

ทั้งนี้ คุณคีรินทร์ ได้ร่วมลงนามสัญญาหนังสือแสดงเจตจำนง ร่วมกับ คุณโทนี่ อาร์มสตรอง รองประธานอาวุโสของ IWBI ประจำทวีปเอเชีย โดย คุณอาร์มสตรอง กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของ MQDC แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการร่วมมือกับ IWBI เพื่อสร้างโครงการด้วยมาตรฐาน WELL Building Standard ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานที่พร้อมมอบประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ MQDC และเมื่อผสานกับ WELL Building Standard แล้ว จะช่วยให้ MQDC สามารถพัฒนาทั้งงานออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้เป็นมิตรต่อสุขภาพของคนมากยิ่งขึ้น”

พิธีลงนามซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ RISC ยังมีผู้บริหารของ MQDC หลายรายเข้าร่วม ได้แก่ คุณกิตพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส THE FORESTIAS by MQDC และ ดร.นรี ภิญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการของ Atelier Ten ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนและความเป็นอยู่ของ MQDC

“มาตรฐาน WELL Building Standard พัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ ศาสตร์การแพทย์ และเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ MQDC สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนโครงการต่างๆ ของเรา” คุณกิตพันธุ์กล่าวเสริม

ดร. นรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “เกณฑ์ WELL Building Standard ประกอบด้วยข้อกำหนด 10 หัวข้อ โดยเป็นระบบการชี้วัดที่เข้มงวดสำหรับพื้นที่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดย WELL Building Standard จะตรวจวัดทั้งคุณภาพอากาศ ค่าความร้อน แสง ปัจจัยทางชีวภาพต่างๆ และปัจจัยด้านสุขภาพ เกณฑ์ชี้วัดที่เป็นองค์รวมนี้จะช่วยให้ทุกคนในโครงการต่างๆ ของ MQDC สามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี แข็งแรง และเติมเต็มทุกเป้าหมายได้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ MQDC เพื่อสร้างโครงการต่างๆ ตามแนวคิด For All Well-being”

มาตรฐาน WELL Building Standard เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในปี 2014 หลังจากการศึกษาและพัฒนากว่า 6 ปีเพื่อให้เป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับอาคาร พื้นที่ภายในอาคารแบบต่างๆ และพื้นที่สาธารณะที่ต้องการปรับใช้ รับรอง หรือตรวจวัดคุณสมบัติต่างๆ ของโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร ผู้มาเยือน และสังคมโดยรอบ

เกี่ยวกับ WELL Building Standard (IWBI)
International WELL Building Institute ™ (IWBI ™) คือผู้นำระดับโลกทางด้านการพัฒนาอาคารและชุมชนในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ทีดีผู้ของคน

IWBI ได้ส่งมอบมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีในอาคารหรือ WELL Building Standard™ ซึ่งเป็นระบบจัดเกณฑ์ชี้วัดชั้นนำระดับโลกและเป็นองค์กรแรกที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการพัฒนาอาคารทั้งภายในและภายนอก โดยมีการเข้มงวดในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่าความร้อน แสง ปัจจัยทางชีวิภาพต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

หลังจากที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนา มาตรฐานอาคาร IWBI ได้เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมาตรฐานอาคาร WELL ถือเป็นมาตรฐานชั้นนำสำหรับอาคารภายนอกและพื้นที่ภายใน รวมถึงชุมชนโดยรอบอาคารที่ต้องการนำไปใช้ตรวจสอบและวัดคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดีของผู้คน

มาตรฐาน WELL ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการนำองค์ความรู้มากมาย ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศาสตร์การแพทย์ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของปัจจับทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมของมนุษย์ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อสุขภาพและนำมาปฏิบัติในการออกแบบอาคาร การก่อสร้าง และการจัดการเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ทั้งผู้อาศัยในอาคาร ผู้มาเยือน และสังคมโดยรอบ

เกี่ยวกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)
บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For All Well-Being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) และมัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม
การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก
MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม
ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com