LIVE สด สอนโปรแกรม Scratch ฟรี ผ่าน Facebook: Code Their Dreams

0
668
image_pdfimage_printPrint

กลุ่มบริษัทซีดีจี ภายใต้โครงการ Code Their Dreams ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งโครงการ Public Training หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอน และปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง โดยตั้งเป้าสร้างบุคลากรด้านโค้ดดิ้งเพิ่มกว่า 1,000 คน ภายในปี 2563

ประเดิมหลักสูตรอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live Streaming ด้วยหลักสูตรการสอนโปรแกรม Scratch ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 63 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รับชมผ่าน Facebook Code Their Dreams ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams

—————————————————————-
เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทซีดีจี
กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 50 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th