1

LINE ประเทศไทย เปิดรับ LINE Rookie ปี 2 สานต่อภารกิจพัฒนาศักยภาพเด็กรุ่นใหม่

LINE ประเทศไทย เปิดรับ LINE Rookie ปี 2 สานต่อภารกิจพัฒนาศักยภาพเด็กรุ่นใหม่

LINE ประเทศไทย สานต่อความสำเร็จ เดินหน้าโครงการ LINE Rookie ปีที่ 2 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ปีที่ 3-4 เข้าร่วม สัมผัสและเรียนรู้บรรยากาศการทำงานจริงในองค์กรระดับโลก มุ่งพัฒนาทักษะ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

กานต์ กิมสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ LINE Rookie เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา เราได้เปิดรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เพื่อเข้าร่วมในโครงการฯ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 1500 คน ซึ่งถึงเป็นความสำเร็จอย่างมากของโครงการในปีแรก โดยเรามีขั้นตอนในการคัดเลือกเหลือเพียง 20 คนที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในโครงการเรียนรู้การทำงานจริงกับ LINE ทุกคนได้รับมอบหมายให้พัฒนาโปรเจ็คงานของตนเอง และมีการพรีเซ้นในรูปแบบการทำงานจริง ได้รับคอมเม้นจาก ทีมงาน LINE ที่ถือเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้มีประสบการณ์ ทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์อันมีค่า ที่จะนำไปพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นพนักงานจริงของ LINE ได้รับสวัสดิการ ค่าตอบแทน อาหารเช้า อาหารกลางวันฟรี เหมือนที่พนักงานทุกคนได้รับ และเมื่อจบโครงการแล้ว ทุกคนยังได้รับหมายเลขรุ่น และจะมีโครงการประสานความสัมพันธ์ในแต่ละรุ่น เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานที่ LINE ต่อยอดให้กับผู้ร่วมโครงการทุกคน”

โครงการ LINE Rookie เป็นโปรแกรมฝึกงานของ LINE ประเทศไทย ที่ช่วยให้ผู้ฝึกงานได้เรียนรู้และเติบโตจากการทำงานจริงกับ LINE รวมถึงได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากพนักงานของบริษัท หรือที่เราเรียกว่า LINERs ผ่านการให้คำปรึกษาและสอนงานแบบตัวต่อตัว และการฝึกอบรมกลุ่มที่หลากหลายจากเหล่า LINERs มากประสบการณ์จากหลากหลายสายงาน ตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ของโครงการ ผู้ฝึกงานจะได้รับโอกาสในการออกแบบและนำเสนอโครงการที่แสดงออกถึง “ไอเดียสุดว้าว” จากความคิดสร้างสรรค์และความรู้ใหม่ที่ได้รับ ภายหลังจากการฝึกงาน ผู้ฝึกงานยังจะได้ความรู้เกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของ LINE มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดการทำงานหรือทำธุรกิจได้ในอนาคต 3

นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่ 3-4 (ปีการศึกษา 2564) จากทุกสถาบันและสาขาการศึกษา ที่สนใจต้องการหาแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง หรือเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกร่วมในโครงการ LINE ROOKIE ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคมนี้ ที่ https://linerookie.com/