1

LGT เผยสินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและธุรกิจขยายตัวต่อเนื่องในครึ่งแรกของปี 2562

LGT กลุ่มธุรกิจบริการด้านไพรเวทแบงก์และการลงทุนทรัพย์สินของราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์รายงานผลกำไรของกลุ่มที่ 155.6 ล้านฟรังก์สวิส และ
ฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2562 ผลประกอบการชี้ให้เห็นถึงรายได้เฉลี่ยทั้งปีที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและการเดินหน้าลงทุนของ LGT
เพื่อขยายธุรกิจในตลาดต่างๆ ถึงแม้ในช่วงต้นของปีที่ตลาดการลงทุนโดยรวมยังซบเซา สินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจที่ 5,800 ล้าน
ฟรังก์สวิส นับเป็นการเติบโตเฉลี่ยรายปีร้อยละ 6 และเมื่อเทียบกับปลายปี 2561 นับเป็นการเพิ่มของมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมภายใต้การบริหารร้อยละ 8 มา
อยู่ที่ 215,000ล้าน ฟรังก์สวิส LGT มีความมั่นใจว่าจะยังคงเติบโตด้วยผลกำไรในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562

หลังจากเริ่มต้นปี 2562 ด้วยสถานการณ์ตลาดที่ซบเซาจากความไม่แน่นอนของการลงทุนโดยรวมและปริมาณธุรกรรมของลูกค้าที่ปรับตัวน้อยลงในต้นปี
LGT กลับมารายงานการเติบโตของรายได้ที่เข้มแข็งจากฐานธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี กลุ่มธุรกิจบริการด้านไพรเวท
แบงก์และการบริหารสินทรัพย์ได้ลงทุนเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศและฐานกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพในเดือน
มีนาคม และประกาศการตกลงซื้อหุ้นใหญ่ของ Validus Wealth บริษัทบริหารสินทรัพย์สัญชาติอินเดียในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการตอกย้ำเส้นทางการเจริญ
เติบโตที่ประสบความสำเร็จของ LGT

รายได้จากการดำเนินธุรกิจของ LGT เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 อยู่ที่ 848.2 ล้านฟรังก์สวิสในครึ่งแรกของปี 2562 โดยรายได้จากการบริการลดลงร้อยละ
1 มาอยู่ที่ 536.1 ล้านฟรังก์สวิสจากกิจกรรมของลูกค้าที่ซบเซาในช่วงเริ่มต้นปีและฐานของสินทรัพย์โดยเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี
2561 อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการลงบัญชีซึ่งทำให้บางธุรกรรมถูกบันทึกเป็นกิจกรรมการซื้อขายจากเดิมเป็นการบริการ ทึ้งนี้รายรับดอกเบี้ยสุทธิ
และการสำรองจากการให้สินเชื่อคงที่ที่ 138.7 ล้านฟรังก์สวิส การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่ได้กล่าวมาข้างต้นทำให้รายได้จากธุรกรรมการซื้อขายและการ
ดำเนินการด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 มาอยู่ที่ 173.4 ล้านฟรังก์สวิส

ค่าใช้จ่ายรวมจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ที่ 616.1 ล้านฟรังก์สวิสในครึ่งแรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นร้อยละ
8 ที่ 482.2 ล้านฟรังก์สวิส โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรร้อยละ 4 จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ในทาง
ตรงกันข้ามค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจและสำนักงานลดลงร้อยละ 10 ที่ 133.9 ล้านฟรังก์สวิส เนื่องจากเงินค่าเช่าบางรายการถูกบันทึกเป็นค่าตัดจำหน่ายตาม
มาตรฐานการบัญชี IFRS 16 ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่าย และประมาณการหนี้สินดังกล่าว

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 74.0 ณ. สิ้นปี 2561 เทียบกับร้อยละ 72.6 ณ. สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 กำไรรวมของ
กลุ่มอยู่ที่ 155.6 ล้านฟรังก์สวิส ใน 6 เดือนแรกของปี 2562 เทียบกับ 174.8 ล้านฟรังก์สวิส หรือติดลบร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า

LGT มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ร้อยละ 20.3 ณ. สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 และมีสภาพคล่องสูง

สินทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้นบนฐานที่ครอบคลุม

LGT รายงานการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งในครึ่งแรกของปี 2562 ที่ 5,800ล้าน ฟรังก์สวิส ซึ่งนับเป็นการ
เติบโตเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 6 มาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตของทุกภูมิภาคและทั้งสองธุรกิจหลักของกลุ่มที่มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไหลเข้าเป็น
บวกอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารอยู่ที่ 215,000ล้านฟรังก์สวิส นับเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเที่ยบกับสิ้นปี
ก่อนหน้า เนื่องจากสินทรัพย์ใหม่ภายใต้การบริหารที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการจากภาวะตลาดที่ให้ผลตอบแทนเพิ่ม
ขึ้น

กลยุทธ์และแนวโน้ม

LGT มั่นใจว่าด้วยธุรกิจที่ให้บริการในระดับนานาชาติ และสถานะการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในหลายตลาดและครอบคลุมสินทรัพย์ที่หลากหลาย จะทำ
ให้ธนาคารจะยังคงเติบโตและสร้างผลกำไรต่อไปในปี 2562 ทั้งยังจะเดินหน้าลงทุนในธุรกิจของตนต่อเนื่องอย่างระมัดระวัง

เจ้าชายแมกซ์ ฟอน อนด์ ซู ลิกเตนสไตน์ (H.S.H. Prince Philipp von und zu Liechtenstein) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LGT ตรัสว่า “เรา
ปิดช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยมีผลประกอบการที่ดีท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน อันเป็นผลเนื่องมาจากความมั่นคงของเรา กลยุทธ์ระยะยาว และความ
เชี่ยวชาญด้านการลงทุน LGT จึงยังคงเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งสำหรับลูกค้า ดังที่เห็นได้จากการไหลเข้ามาของสินทรัพย์สุทธิที่แข็งแกร่งของเราอีก
ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เรากำลังลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในตลาดภูมิภาคเอเชีย และเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน รวมถึงการลงทุนเพื่อสังคมอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับลูกค้าและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นของ
เรา เราจึงอยู่ในฐานะที่สามารถจะเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราในฐานะไพรเวทแบงก์และผู้ให้บริการธนบดีธนกิจชั้นนำระดับโลก”

เกี่ยวกับ LGT

LGT เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ดำเนินงานด้านไพรเวทแบงก์และการจัดการสินทรัพย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งบริหารงานโดยราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์
(Liechtenstein Princely Family) มาเป็นเวลานานกว่า 80 ปี ตัวเลข ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระบุว่า LGT จัดการสินทรัพย์มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
2.15 แสนล้านฟรังก์สวิส (2.205 แสนล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับลูกค้ารายบุคคลระดับมหาเศรษฐีและลูกค้าองค์กร LGT โดยมีพนักงานมากกว่า 3,500 คน ใน
สำนักงานมากกว่า 20 แห่งในยุโรป เอเชีย อเมริกา และตะวันออกกลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.lgt.com

ตัวเลขสำคัญ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562

. 30มิ.ย.2562 30มิ.ย. . 2561[ 1] เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

. . . .

งบการเงินรวม (ล้านฟรังก์สวิส) . . .

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและความสูญเสียจากการให้เครดิต 138.7 139.3 -0.4

รายได้จากการบริการ 536.1 541.8 -1.1

รายได้จากการซื้อขายและการดำเนินงานด้านอื่น 173.4 150.1 15.5

รายได้รวมจากการดำเนินงาน 848.2 831.2 2.0

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 482.2 445.4 8.2

ค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจและสำนักงาน 133.9 148.5 -9.8

ค่าใช้จ่ายรวมด้านปฏิบัติการ 616.1 593.9 3.7

ค่าเสื่อม ค่าตัดจำหน่ายและประมาณการหนี้สิน 60.6 39.6 53.1

ภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 16.0 22.9 -30.4

กำไรกลุ่มบริษัท 155.6 174.8 -11.0

การไหลเข้าของสินทรัพย์สุทธิ 5.8 5.0 .

(พันล้านฟรังก์สวิส)

. . . .

. 30.06.2019 31.12.2018 .

. . . .

สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 215.0 198.2 8.5

(พันล้านฟรังก์สวิส)

. . . .

สินทรัพย์รวม (พันล้านฟรังก์สวิส) 46.9 43.4 7.9

. . . .

เงินกองทุนของกลุ่ม (ล้านฟรังก์สวิส) 4 339 4 112 5.5

. . . .

อัตราส่วน (ร้อยละ) . . .

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อรายได้รวม 72.6% 74.0% .

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 20.3% 17.6% .

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 231.7% 203.3% .

. . . .

จำนวนพนักงาน 3 544 3 405 4.1

. . . .

การจัดอันดับของธนาคาร LGTโดย Aa2 / A + Aa2 / A + .

Moody’s/Standard & Poor’s

[1] ผลจากการใช้ IFRS 9 การจัดประเภทของตัวเลขเปรียบเทียบสำหรับครึ่งแรกของปีการเงิน 2561 นั้นแตกต่างจากตัวเลขที่เผยแพร่ล่าสุด กำไร
ของกลุ่มยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ความสูญเสียจากการให้เครดิตถูกบันทึกภายใต้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและความสูญเสียจากการให้เครดิตแทนการถูกบันทึกภายใต้
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและประมาณการหนี้สิน นอกจากนี้เงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์สะท้อนถึงรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ และไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอีกต่อไป