1

ITD จับมือ กรมศุลกากรเกาหลี ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ

ดร. ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) พร้อมด้วย นาย ลี-ชานคี อธิบดีกรมศุลกากรเกาหลี ร่วมลงนาม อย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บันทึกความเข้าใจนี้มีวัตถุประสงค์ในการก่อให้เกิดและใช้ความพยายามเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้