IMA เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ว่าด้วยบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานทางธุรกิจ

0
563
image_pdfimage_printPrint

มาตรฐานข้อมูลแบบเปิดและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรายงานข้อมูลให้มีความเป็นสากลและดิจิทัล

IMA (R) (Institute of Management Accountants) ประกาศเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ในหัวข้อการปฏิวัติข้อมูล ที่จะเข้ามาพลิกโฉมระบบการรายงาน ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และติดตามธุรกิจ

ปัจจุบัน ภาวะการกำกับดูแลมีความซับซ้อนและแยกเป็นส่วนย่อยกันมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับบริษัทต่าง ๆ ทั้งยังเป็นอุปสรรคไม่ให้นักลงทุนและบุคคลที่มีหน้าที่รายงานข้อมูลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกด้วย และในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพจากระยะไกลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด การหาโซลูชันรับมือกับปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ

รายงานดังกล่าวมีหัวข้อว่า “The Digital Transformation of Compliance and Business Reporting in the Fourth Industrial Revolution: From Fragmentation to Connected Reporting” ซึ่งเชิญชวนให้เหล่าผู้กำหนดมาตรฐาน ธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น ๆ ร่วมกันจุดประกายการปฏิวัติข้อมูล ด้วยการปลดปล่อยข้อมูลที่ทุกวันนี้ถูกล็อกอยู่ในรายงานและแพลตฟอร์มที่กระจายไปยังจุดต่าง ๆ

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยคำนิยมจากคุณ Jeff Thomson, CMA, CSCA, CAE ประธานและซีอีโอของ IMA และร่วมเขียนโดย Liv A. Watson ผู้อำนวยการอาวุโสประจำแผนก Strategic Customer Initiatives ของ Workiva ผู้เป็นสมาชิกคณะกรรมการของ IMA; Dermot Murray ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาค EMEA ของ Workiva; Tanuj Agarwal และ Urmish Mehta สมาชิกทีมวิจัยจาก Workiva; Deborah Lelpziger กรรมการผู้จัดการจาก The Leipziger Group และ David Wray ผู้อำนวยการอาวุโสประจำฝ่าย Accounting and Reporting ของ Huawei

“IMA เล็งเห็นมาอย่างยาวนานว่า ข้อมูลข่าวสารที่น่าไว้วางใจ ตรวจสอบได้ เข้าถึงได้ และใช้เครื่องอ่านได้ มีความสำคัญมากเพียงใดในการยกระดับกระบวนการรายงานข้อมูลทางธุรกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้น” คุณ Thomson กล่าว “การดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าว จะช่วยทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่ายขึ้น และทำให้มั่นใจว่าจะนำข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินไปใช้เพื่อยกระดับการตัดสินใจทางธุรกิจได้”

รายงานดังกล่าวมีการระบุขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตามเพื่อให้กระบวนการรายงานข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมีหลายขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้:

– จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการรายงานด้านการกำกับดูแล
– ทำให้แน่ใจว่าผู้กำหนดมาตรฐาน นักพัฒนากรอบการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหลอมรวมเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการรายงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับองค์กรในอุตสาหกรรม
– จัดทำแผนแม่บทวิธีการแก้ไขปัญหาระดับสูงในการดำเนินการตามกรอบการทำงานแบบดิจิทัลระดับสากลกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบนิเวศการกำกับดูแลและขอบข่ายการกำกับดูแล เพื่อนำไปประเมินคุณประโยชน์ที่โครงการยกระดับทางดิจิทัลมีต่อทั้งผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานกำกับดูแล
– ทำให้มั่นใจว่าผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการมีการพัฒนาแผนดำเนินการต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลและการส่งข้อมูลรายงานตามข้อกำหนด

“การสร้างแนวปฏิบัติระดับสากลในการแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลที่อยู่ในการกำกับดูแลมาใช้ใหม่นั้น ทำให้เราสามารถลดต้นทุนและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลลงได้อย่างมีนัยสำคัญ” คุณ Watson กล่าว “เทคโนโลยีดังกล่าวปรากฏให้เห็นแล้ว ขั้นตอนต่อไปอยู่ที่การเชิญชวนให้ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดเดินหน้าหาวิธีแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน”

รับชมรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.imanet.org/insights-and-trends/external-reporting-and-disclosure-management/a-digital-transformation-brief-business-reporting-in-the-fourth-industrial-revolution?ssopc=1

เกี่ยวกับ IMA(R) (Institute of Management Accountants)
สถาบัน IMA(R) ซึ่งคว้าตำแหน่ง Professional Body of the Year ประจำปี 2017 และ 2018 จากนิตยสาร The Accountant/International Accounting Bulletin เป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดในด้านการพัฒนาอาชีพนักบัญชีบริหาร สถาบัน IMA ให้การสนับสนุนนักบัญชีทั่วโลกผ่านการวิจัย, หลักสูตร CMA(R) (Certified Management Accountant) และ CSCA(R) (Certified in Strategy and Competitive Analysis), การศึกษาต่อเนื่อง, การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับสูงสุด สถาบัน IMA มีเครือข่ายทั่วโลกที่ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 125,000 ราย ใน 150 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและนักศึกษา 300 กลุ่ม สถาบัน IMA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมอนต์เวล รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และให้บริการใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง/อินเดีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMA ได้ที่ www.imanet.org

โลโก้ – https://photos.prnasia.com/prnh/20191017/2614087-1LOGO