1

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

เงื่อนไขการให้บริการ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

  • ความยาวหัวข้อข่าว ไม่เกิน20 คำ (อ้างอิงการนับคำในเอกสาร microsoft offfice ) หากเกินระบบจะไม่สามารถแสดง บน facebook page ได้
  • *หากขนาดภาพเกินกว่าที่กำหนด ข่าวประชาสัมพันธ์ อาจไม่ได้รับการพิจารณา* และ +ควรตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นภาษาอังกฤษ+
  • หมายเหตุ:ข่าวประชาสัมพันธ์ของท่าน จะได้รับการตรวจสอบ ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง

    หากท่านพบปัญหาในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หรือขอแก้ไขข้อมูล ต่างๆ กรุณาส่งเมลมาที่ thaimediapr@gmail.com

เงื่อนไขการให้บริการ

สามารถติดตามข่าวของท่านได้ที

http://www.facebook.com/BokLaoKhaoPr

https://plus.google.com/+Thaimediapr/

 https://www.pinterest.com/thaimediapr/

https://twitter.com/thaimediapr