“Experian” จับมือ “Standard Chartered Bank” ผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยใช้ Machine Learning ขับเคลื่อนโซลูชันช่วยการตัดสินใจ

0
1462
image_pdfimage_printPrint

– ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อมอบช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ให้แก่ประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของทางการ
– ผลกระทบทางสังคมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยแผนกลยุทธ์ในแนวคิดดิจิทัลมาก่อนของทางธนาคาร และแพลตฟอร์มการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเอ็กซ์พีเรียน โดยซอฟต์แวร์ของเอ็กซ์พีเรียนทำให้ทางธนาคารสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือกที่มีเป็นจำนวนมาก และสร้างโมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อการตัดสินใจและการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น
– นับตั้งแต่นำร่องดำเนินการเป็นครั้งแรกในอินเดียเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารก็พบว่าการอนุมัติเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการยอมรับโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยใช้บิ๊กดาต้าและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สิ่งนี้เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในการทดสอบและเรียนรู้ ซึ่งช่วยขยายช่องทางเข้าถึงบริการสินเชื่อและการเงินที่จำเป็น
– สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและเอ็กซ์พีเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยมีแผนที่จะเปิดตัวในอีก 6 ตลาดทั่วเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

เอ็กซ์พีเรียน (Experian) ผู้นำระดับโลกด้านบริการสารสนเทศ ประกาศเป็นพันธมิตรกับธนาคารระหว่างประเทศระดับชั้นนำอย่างสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered) เพื่อผลักดันช่องทางการเข้าถึงทางการเงินในตลาดสำคัญ ๆ ในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดในการพิจารณาสินเชื่อ โดยถ้าหากไม่มีข้อมูลเครดิตบูโรมากเพียงพอเพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ตัดสินความน่าเชื่อถือทางเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความผันผวนแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแบบช่วงเวลานี้ ชุมชุมที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินจำนวนมากก็จะประสบกับความยากลำบากในการเข้าถึงสินเชื่อต่อไป

ความร่วมมือกันครั้งนี้จะใช้ PowerCurve(R) Strategy Management ซึ่งเป็นโซลูชันการตัดสินใจชั้นนำระดับโลกของเอ็กซ์พีเรียน โดยเป็นโซลูชันที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรที่จะทำให้สามารถติดตั้งระบบวิเคราะห์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุด และเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดดิจิทัลมาก่อนของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยเครื่องที่ทันสมัยตัวนี้จะทำให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สามารถย่อยและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในธนาคารหรือข้อมูลทางเลือกด้วยความยินยอมของลูกค้าในปริมาณมาก จึงทำให้สามารถตัดสินใจให้สินเชื่อได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถูกต้องมากขึ้น ส่งผลให้มีการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นสำหรับธนาคาร และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากลูกค้า

หลังจากเปิดตัวที่อินเดียในเดือนธันวาคม 2562 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดก็ได้รับผลลัพธ์ทางธุรกิจในเชิงบวก เช่น อัตราการยอมรับมากขึ้น และการผิดนัดชำระหนี้โดยรวมที่ลดลง ความสำเร็จในอินเดียบ่งชี้ว่า ขณะนี้ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งอาจจะเคยเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินมาก่อน โดยทำให้พวกเขาสามารถมีช่องทางเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อและการเงินที่จำเป็นในช่วงเวลาที่ต้องการได้

นอกจากประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับแล้ว การเข้าถึงสินเชื่อยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมด้วย เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินการต่อไปได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

Mohan Jayaraman กรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาค เอ็กซ์พีเรียน เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “การขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในช่วงเวลาต่อไป จะถูกขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าในการเข้าถึงบริการทางการเงิน เอ็กซ์พีเรียนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยี ระบบวิเคราะห์ที่ทันสมัย และวิธีการที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน สามารถจัดการกับโอกาสนี้ได้ และเรายังคงยึดมั่นอย่างยิ่งกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับสิทธิและเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินทั่วโลก ความร่วมมือในระยะยาวของเรากับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดผ่านชุดโซลูชันการตัดสินใจ PowerCurve(R) ของเรา โดยใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่องและบิ๊กดาต้าเพื่อพัฒนาไปถึงการตัดสินใจด้านสินเชื่อในยุคหน้านั้น จะมุ่งเน้นการทำให้ชุมชนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินเหล่านี้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้”

เอ็กซ์พีเรียนและสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกำลังจัดทำแผนเพื่อนำโซลูชันตัวนี้ไปใช้งานในสาขาต่าง ๆ ทั่วเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกเหนือจากอินเดีย ซึ่งเป็นการตอกย้ำพันธกิจสู่บริการทางการเงินอย่างทั่วถึง

Vishu Ramachandran ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายธนาคารลูกค้ารายย่อย สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านธุรกิจ การดำเนินงาน และชุมชนของเรา การเป็นพันธมิตรครั้งนี้ช่วยให้ทางธนาคารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการตัดสินใจสินเชื่อที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารายใหม่ ๆ มีช่องทางเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุด”

Aalishaan Zaidi ผู้อำนวยการสากลฝ่ายประสบการณ์ลูกค้า ช่องทาง และธนาคารดิจิทัล ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรมีความสำคัญต่อแผนกลยุทธ์ด้านการธนาคารดิจิทัลของเรา รวมถึงการยกระดับแนวทางการให้บริการลูกค้า เอ็กซ์พีเรียนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในฐานะพันธมิตร เมื่อดูจากผลงานที่แข็งแกร่งในการสร้างนวัตกรรม และการผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงิน”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Experian’s Decisioning & Credit Risk Management solution

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Tan Yanchang
Associate Manager, PRecious Communications
อีเมล: yanchang@preciouscomms.com
โทร: +65 6303 0567

April Ng
Senior PR & Marketing Manager, Southeast Asia, Experian
อีเมล: april.ng@experian.com
โทร: +65 9732 8107

Josephine Wong
Group Media Relations, Standard Chartered
อีเมล: josephine.wong@sc.com
โทร: +65 6596 4690

เกี่ยวกับเอ็กซ์พีเรียน

เอ็กซ์พีเรียน (Experian) เป็นบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำระดับโลก ในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต ทั้งการซื้อบ้านหรือรถ การส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย หรือการขยายธุรกิจผ่านการติดต่อกับลูกค้ารายใหม่ เราพร้อมช่วยให้ผู้บริโภคและลูกค้าจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ เราช่วยให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมการเงินและเข้าถึงบริการทางการเงิน ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นและประสบความสำเร็จ ช่วยให้ผู้ปล่อยสินเชื่อมีความรับผิดชอบมากขึ้น และช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันการสวมรอยและการก่ออาชญากรรม

เอ็กซ์พีเรียนมีบุคลากร 17,800 คน ใน 45 ประเทศ เราลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ บุคลากรมากความสามารถ และนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งทุกวัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกโอกาส เอ็กซ์พีเรียนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (EXPN) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี FTSE 100

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.experian.com.sg หรือเยี่ยมชมแหล่งรวมคอนเทนต์ระดับโลกของเราที่ http://www.experianplc.com/blogs/news สำหรับข่าวสารและข้อมูลเจาะลึกล่าสุดจากกลุ่มบริษัท

เกี่ยวกับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เราเป็นกลุ่มธนาคารสากลชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และให้บริการลูกค้าในอีก 85 ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการค้าและความเจริญรุ่งเรืองผ่านความหลากหลายของเรา หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรของเราสะท้อนอยู่ในพันธกิจของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ว่า Here for good

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด มหาชน ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและฮ่องกง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยี่ยมชมแท็บ Insights ที่เว็บไซต์ sc.com และติดตามสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook

โลโก้ – https://photos.prnasia.com/prnh/20201013/2947870-1LOGO-a
โลโก้ – https://photos.prnasia.com/prnh/20201013/2947870-1LOGO-b