Erba Mannheim เปิดตัวเครื่องวิเคราะห์อิเล็กโทรไลต์ด้วยขั้วไฟฟ้าแบบไม่ต้องดูแลรักษา ในงาน MEDLAB Middle East 2020

0
256
image_pdfimage_printPrint

ห้องทดลองจำนวนมากต้องประสบกับอุปสรรคต่างๆ เมื่อใช้เครื่องวิเคราะห์ขั้วไฟฟ้าอิออน (ISE) ร่วมกับขั้วไฟฟ้า (อิเล็กโทรด) แบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนอิเล็กโทรดเป็นช่วงๆ เพราะขั้วไฟฟ้าที่เสียอาจให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาด กระทบกระบวนการทำงาน และมีราคาแพงในการเปลี่ยน

เพื่อแก้ปัญหานี้ Erba Mannheim ได้เปิดตัว EC 90 เครื่องวิเคราะห์อิเล็กโทรไลต์ด้วยขั้วไฟฟ้าตัวใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาสำหรับอุปกรณ์เซนเซอร์ที่เหมาะกับแล็บทุกขนาด โดย EC 90 จะวัดค่า Na+, Cl-, K+ และ Ca2+ จากเลือด, น้ำเมือก, ซีรัม และน้ำปัสสาวะโดยใช้เทคโนโลยีฟิล์มหนาที่ติดกับตัวเซนเซอร์

อุปกรณ์ม้วนฟิล์มเซนเซอร์ที่ใช้งานได้เลยจะผสานเข้ากับสารตัวทำปฏิกิริยาที่ใช้กับตัวอย่างได้มากถึง 3,000 ตัวอย่าง ทั้งยังมีอายุการใช้งานถึง 3 เดือน ซึ่งมากที่สุดในตลาด และไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือทำความสะอาด เพราะส่วนของเสียจะถูกกักเก็บไว้ในตัวมันเอง EC 90 สามารถวิเคราะห์หลายตัวอย่างได้ภายใน 35 วินาที ด้วยปริมาณงานตามปกติ 90 ตัวอย่างต่อชั่วโมง และมีโหมดวัดปริมาณตัวอย่าง 35?L และ 70?L ผลที่ได้จะมีความละเอียด 0.1mmol/L สำหรับ Na[+] และ Cl-, 0.01mmol/L สำหรับ K[+] และ Ca[2+] นอกจากนี้ยังทำซ้ำได้กับ CV< 1% ด้วย

อุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา (337 x 273 x 422mm,