1

e-LandsAnnouncement” ตอบโจทย์ โดนใจ เช็คประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย ได้ทุกที่ทุกเวลา

“e-LandsAnnouncement” ตอบโจทย์ โดนใจ เช็คประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย ได้ทุกที่ทุกเวลา

ในปีที่ผ่านมา กรมที่ดินได้เปิดตัว “e-LandsAnnouncement” หรือ ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบประกาศด้วยตนเอง เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภทตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) มรดก ใบแทน หรือรังวัดข้างเคียง ต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนการดำเนินการ มีกำหนด 30 วัน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลาแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องไปตรวจสอบประกาศดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเองในต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด ดังนั้น กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnouncement) เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ทำงาน ก็สามารถตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบ ณ สำนักงานที่ดินด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันกรมที่ดินได้เชื่อมโยงระบบ “e-LandsAnnouncement” ไว้บนแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ของกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จากสถิติการใช้งานระบบ “e-LandsAnnouncement” ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 21 กรกฎาคม 2564 มีประชาชนเข้าใช้งานเพื่อดูประกาศแล้วกว่า 291,361 ครั้ง และลงประกาศแล้วทั้งหมด 184,258 เรื่อง

กรมที่ดิน คาดหวังว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยจากโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปใช้งานระบบ “e-LandsAnnouncement” ได้ที่เว็บไซต์ : http://announce.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTSLANDS” จากโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “SMARTLANDS” ใน App Store หรือ Play Store กดติดตั้ง ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ทันที