CIBA DPU ชวนน้องๆอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7

0
78
image_pdfimage_printPrint

ข่าวดีสำหรับเด็กบัญชีทั้งประเทศ กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่7 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้พัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางบัญชีและประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันใน วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 608,419 Line: @dpuciba