CBEEX, WeBank, Green Inclusive ผนึกกำลังใช้บล็อกเชนพัฒนาแพลตฟอร์มการเดินทางรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Mobility Inclusive Platform

0
178
image_pdfimage_printPrint

China Beijing Environment Exchange (CBEEX), WeBank และ Green Inclusive ประกาศความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อการพัฒนา Green Mobility Inclusive Platform ด้วยการใช้บล็อกเชน โดยทั้งสามฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการใช้บล็อกเชนเพื่อการสัญจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Mobility Blockchain Strategic Cooperation Framework Agreement) ในระหว่างการประชุมทางออนไลน์เพื่อแถลงเปิดตัวความร่วมมือ

ในระหว่างการประชุม เฮนรี่ หม่า รองประธานบริหารและประธานฝ่ายสารสนเทศของ WeBank ได้เปิดเผยรายงานฉบับแรกว่าด้วยกรอบการทำงานด้านสังคมภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน หรือ MERITS (Measurable Ethics: Rating, Incentivization, Tracking & Supervision Framework) ซึ่งประกอบด้วย จริยธรรมที่สามารถวัดได้ การจัดอันดับ การสร้างแรงจูงใจ การติดตาม & การกำกับดูแล รายงานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมผู้มีส่วนร่วมหลายฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมการทำความดีเพื่อสังคมด้วยเทคโนโลยีให้สำเร็จลุล่วง

ข้อตกลงกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการใช้บล็อกเชนเพื่อการสัญจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบุว่า Green Mobility Inclusive Platform ให้บริการผู้ใช้ผ่านบัญชีทางการ WeChat Official Account และโปรแกรม WeChat Mini Program และใช้แพลตฟอร์ม FISCO BCOS ซึ่งเป็นระบบบล็อกเชนแบบ open-source consortium chain โดย WeBank เป็นผู้นำในการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เมื่อปี 2560 เพื่อให้เป็นบล็อกเชนทางการเงินที่เปิดให้บริการแก่สาธารณะ

Green Mobility Inclusive Platform ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการจำกัดการใช้รถยนต์ และในอนาคต แพลตฟอร์มนี้จะรวมการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น รถบัส และ รถไฟใต้ดิน เป็นต้น เพื่อการสัญจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

WeBank ออกรายงาน “MERITS” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเผยแพร่การทำความดี

“แพลตฟอร์มนี้ได้รับการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้กรอบ MERITS เพื่อรับประกันว่า ขั้นตอนการออก การกระจาย การสนับสนุน การแลกเปลี่ยน การชำระบัญชีและการชำระเงิน การกำกับดูแลและการตรวจสอบ จะเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส โดยมีการบันทึกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่าง AI, บล็อกเชน และ IoT จึงคาดว่าแพลตฟอร์มนี้น่าจะได้รับฉันทามติจากฝ่ายต่าง ๆ ในแง่ของการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ และยกระดับความน่าเชื่อถือด้วย” นายเฮนรี่กล่าว

Green Mobility Inclusive Platform เป็นโครงการแรกภายใต้กรอบ MERITS โดยมีการกำหนดบทบาทของผู้มีส่วนร่วม รวมทั้งออกแบบขั้นตอนการดำเนินงาน จนเกิดเป็นสามกลไกของ MERITS ได้แก่ Rating Mechanism ซึ่งพฤติกรรมการเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำของผู้ใช้แพลตฟอร์ม Green Mobility Inclusive Platform จะถูกบันทึกด้วยอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและ Internet of Vehicles (IOV) และวัดได้อย่างแม่นยำจากปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกมา กลไกที่สองคือ Incentive Compatibility Mechanism ที่ทำให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มแต่ละรายสามารถลงมือดำเนินการตามความต้องการของตนเองได้ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์แบบ win-win และส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ สำหรับกลไกสุดท้ายคือ Compliance Governance Mechanism สำหรับบริหารจัดการนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เพื่อให้แพลตฟอร์มปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการตรวจสอบโดยใช้ข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งได้แก่ การที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน และความเห็นชอบร่วมกันของหลายฝ่ายในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้

หวัง ฮุ่ยจวิน รองประธานบริหารของ CBEEX กล่าวว่า “CBEEX อาศัยความได้เปรียบด้านนวัตกรรมในการเปิดตัว Green Mobility Inclusive Platform ร่วมกับ WeBank และ Green Inclusive ในครั้งนี้ โดยเราจะส่งเสริมวิธีการให้รางวัลจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปเดินทางแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังใช้กรอบการทำงานด้านสังคมภิบาล MERITS ที่เสนอโดย WeBank เพื่อสนับสนุนการทำความดีของทุกคนผ่านการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย”

“Green Mobility Inclusive Platform ถูกรวมเข้ากับแนวคิด MERITS โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อดึงดูดให้องค์กรหรือบุคคลหันมาใช้แพลตฟอร์มนี้กันมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมนั้น จะทำให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน สามารถมั่นใจได้ว่า คะแนนคาร์บอนของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นรางวัลตอบแทน” เจียง หนานฉิง ประธาน Green Inclusive กล่าว

MERITS นำเสนอแนวทางที่ตอบโจทย์การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดการและควบคุมโรคระบาด

สำหรับในอนาคต นายเฮนรี่กล่าวถึง MERITS ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความแข็งแรงและสุขภาพส่วนบุคคล การเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม การกุศล และบริการชุมชน ตลอดจนสาธารณสุขได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก หน่วยงานสาธารณสุขสามารถร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนโดยนำกรอบ MERITS ไปใช้ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรและบุคคลต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนความพยายามในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างจริงจัง

ตัวอย่างเช่น หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถออกแบบกลไก Incentive Compatibility Mechanism เพื่อจูงใจให้บุคคลแจ้งประวัติการเดินทาง หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวัดอุณหภูมิ และกักตัวเอง ซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ด้วยการสนับสนุนของ MERITS ทาง WeBank หวังว่าได้จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการทำความดีโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในส่วนนี้ กลไก Incentive Compatibility Mechanism ของ MERITS สามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือที่เปิดกว้าง เพื่อแนะแนวทางให้กับประชาชนในการทำความดีผ่านแรงจูงใจเชิงบวกที่จับต้องได้” นายเฮนรี่กล่าว