โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลี้ยงต้อนรับ ผอ.บดินทร คนใหม่

วรวิทย์ หงวนศิริ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เลี้ยงฉลองรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คนใหม่ ดร.อารีรัสมิ์  วัฒนทองผิว ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ   เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี ดร.สุวัฒน์     วิวัฒนานนท์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร่วมงานด้วย