บริการวิชาการ! ศูนย์กฎหมายศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 4

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายทางการแพทย์ และคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 4 โดยมี อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ“ความเสี่ยงในโรงพยาบาลที่มีผลทางกฎหมาย,กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีทางการแพทย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไปได้รับฟัง ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา