1

นวกิจฯ จิตอาสา

นวกิจประกันภัย และ กลุ่มนวกิจฯ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามโครงการ “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”


 

นายวันชัย อังคณาวิเศษกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัคร “นวกิจฯ จิตอาสา”

ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามโครงการ “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” โดยร่วมกันบรรจุถุงยังชีพจำนวน 30,000 ถุง เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมลงพื้นที่ในการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี