1

บล. แซด คอม ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จาก ก.ล.ต. คาดเปิดตัวพฤศจิกายนนี้

กรุงเทพฯ, 17 กรกฎาคม 2560 – บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม”) ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก. เลขที่ ลก-0089-01 และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 เลขที่ ส1-0089-01 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยก.ล.ต. ได้พิจารณาอนุญาตให้ใบอนุญาตแก่ บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุญาตให้ใบอนุญาตแก่ บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ขั้นตอนถัดไปคือการขอเริ่มประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับก.ล.ต. โดยบริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม คาดว่าจะเริ่มประกอบธุรกิจประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งขณะนี้บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม กำลังสมัครเป็นสมาชิกกับองค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รวมถึงกองทุนคุ้มครองผุ้ลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม มีเป้าหมายในการให้บริการที่ดีที่สุดพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มีแพลตฟอร์มในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้งานง่าย และมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน เรามีภารกิจในการเป็นบริษัทอันดับ 1 ในประเทศไทย ที่ถูกสร้างขึ้นจากความใส่ใจลูกค้าเป็นอันดับแรก

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม เป็นบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์รายใหม่ที่ให้บริการแบบ Self-service เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และการลงทุนในประเทศไทย เราเป็นหนึ่งใน 128 บริษัทย่อยของเครือ GMO Internet Group ซึ่งมีพนักงานกว่า 5,000 คน และมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว 9 บริษัท เราจะใช้ทั้งองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากการพัฒนาเทคโนโลยีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรามี เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่มิติใหม่แห่งการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้ติดต่อสื่อมวลชน
ชื่อ: เธียร ธนารักษ์โชค
เบอร์โทร: 064-180-2405
อีเมล: tien.t@z.com
Press kit: http://th.trade.z.com/press/license