แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมอบรมเป็นครั้งแรก หลังมาตรการคลายล็อคดาวน์เฟส 3

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมอบรมเป็นครั้งแรก หลังมาตรการคลายล็อคดาวน์เฟส 3

กิจกรรมอบรมเป็นครั้งแรก หลังมาตรการคลายล็อคดาวน์เฟส 3 อบรมหลักสูตรพื้นฐานการผสมสีซ่อมรถยนต์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครแมกซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกหลังมาตรการคลายล็อคดาวน์เฟส 3 ที่มีการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพื้นฐานการผสมสีซ่อมรถยนต์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครแมกซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ.สมุทรปราการ
การจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับศูนย์บริการมาตรฐานผู้จำหน่ายรถยนต์ (OEM) และอู่พ่นซ่อมรถยนต์ต่าง ๆ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อสุขภาพของผู้เข้าอบรม ดังนี้
– จำกัดผู้เข้าอบรม จำนวน 6 คน
– ลงทะเบียนรายละเอียดการติดต่อจากผู้เข้าอบรม ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ เป็นต้น
– มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าอบรม
– จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ผู้เข้าอบรม
– จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและน้ำยาล้างมือในบริเวณการอบรม
– จัดที่นั่งแบบมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
– เปิดหน้าต่างและประตูเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี

จากการให้ความสำคัญต่อความต้องการลูกค้า ทีมงานของแอ็กซอลตายังคงส่งมอบบริการที่พัฒนาด้านการพ่นซ่อมสี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของเจ้าของรถ โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือในมาตรการต่าง ๆ และคอร์สอบรมนี้ก็ได้ผ่านการอบรมอย่างปลอดภัย