BWG สนองนโยบายสิ่งแวดล้อม รับขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มากำจัด

0
451
image_pdfimage_printPrint

BWG โน้มรับนโยบายสิ่งแวดล้อม ในโครงการเมืองสระบุรี สวยใส ไร้มลพิษ โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เบตเตอร์เวิลด์กรีน จำกัด(มหาชน) หรือ BWG ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเกียวอัน จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก 13 อำเภอทั่วจังหวัดสระบุรี ภายในงานได้มีการส่งมอบขยะอันตราย จำนวนกว่า 3.7 ตัน อาทิ ขวดปนเปื้อนสารเคมี หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย แบตเตอร์รี่ ฯลฯ ให้กับทาง BWG นำไปกำจัดให้ถูกต้องทั้งตามกฎหมาย และตรงตามหลักวิชาการเพื่อลดปริมาณขยะและป้องการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป