BWG…บรรเทาตั้งทีมฉุกเฉินไฟไหม้

0
191
image_pdfimage_printPrint

ภัยจากไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มักพบในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปสูงขึ้น ทำให้ความชื้นที่สะสมอยู่ในบริเวณ พื้นที่ป่าไม้ลดลง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้มากขึ้น ประกอบกับการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจ หรือความประมาทก็ตาม ได้ก่อให้เกิดปัญหาจากไฟป่าและหมอกควันครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทั้งในเมืองและ ชนบท นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากหมอกควันและ ไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชุมชนในระแวกศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีทีมบรรเทาสาธารณภัย BWG ฉุกเฉินรถดับเพลิง เพื่อเข้าช่วยเหลือชุมชนให้เหตุการณ์การเกิดขึ้นทั้งไฟไหม้ที่รกร้าง ไฟไหม้ป่า หรือการฉีดน้ำบริเวณพื้นที่ๆมีฝุ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

หากผู้ใดพบเห็นเหตุไฟไหม้ป่า ข้างทาง สามารถประสานงานมายังทีมบรรเทาสาธารณประโยชน์ ได้ที่
คุณเล็ก เบอร์ 099-1469970
คุณกิ้ก เบอร์ 064-9493739

“ไฟป่าและหมอกควันเป็นภัยที่ป้องกันได้ หากทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ป่าไม้ ไม่จุดไฟ ไม่เผาป่า”