BETTER GROUP สัญจรพบปะชุมชน

0
902
image_pdfimage_printPrint

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 กลุ่มบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม สัญจรนิคมฯ พบชุมชน โดย นายธนกฤต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ได้กล่าวเปิดโครงการและสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการให้ชุมชนเชื่อมั่นยอมรับการบริหารจัดการนิคม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพลิง ในการนี้ BETTER GROUP นำทีมโดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด และบริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมนำอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าขนหนู ขนม เจลล้างมือ แจกจ่ายให้กับชุมชน ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา