เปิดตัว Pruksa Better Living Services : บริการดีๆ เกี่ยวกับบ้าน

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดตัว  “ Pruksa Better Living Sevices    บริการดีๆ เกี่ยวกับบ้าน”  โครงการแนะนำผู้ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับบ้าน เช่น งานซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่ง งานไฟฟ้า งานประปา และอื่นๆ อีกมากมาย  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าพฤกษาและประชาชนทั่วไป โดยสามารถขอรายชื่อผู้ให้บริการได้ที่ Pruksa Contact Center 1739 หรือ www.pruksa.com

 

“Pruksa Better Living Sevices :   บริการดีๆ เกี่ยวกับบ้าน”  เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ  ให้ความสำคัญและการดูแลเอาใจใส่ในคุณภาพความเป็นอยู่ของลูกค้าทั้งที่อยู่ในระยะรับประกัน และหมดประกันแล้ว นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ให้บริการด้านต่างๆ  ได้ขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันพฤกษามีฐานลูกค้ากว่า 100,000 ครอบครัว