Alliance to End Plastic Waste ผนึกกำลัง UN-Habitat แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

0
179
image_pdfimage_printPrint

– ความร่วมมือครั้งใหม่จะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการขยะและทรัพยากรในเมืองที่มีการรั่วไหลของขยะพลาสติกสูงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Alliance to End Plastic Waste (The Alliance) ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) เพื่อดำเนินการตามแนวทางสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่ไปกับการยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากร

ความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวโครงการใน 6 เมืองเป้าหมายในแอฟริกาตะวันออกและเอเชียใต้ โดยใช้ UN-Habitat Waste Wise Cities (WWC) Tool เพื่อจัดทำแผนที่การไหลของขยะ และประเมินการรั่วไหลของขยะพลาสติกที่อาจเกิดขึ้นในระบบจัดการขยะ ตลอดจนกำหนดแนวทางทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มปริมาณการจัดเก็บ การรีไซเคิล และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โครงการนี้ยังสนับสนุนจุดมุ่งหมายของ The Alliance ในการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญสำหรับชุมชนต่าง ๆ ที่มีขยะพลาสติกรั่วไหลในปริมาณมาก และสนับสนุน WWC Challenge ในการกำจัดขยะและจัดตั้งระบบจัดการขยะที่ยั่งยืนใน 20 เมืองทั่วโลกภายในปี 2565

“การที่ผู้คน 2 พันล้านคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงระบบจัดเก็บขยะได้นั้น อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งมาจากการไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการจัดตั้งโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ” จาคอบ ดูเออร์ ประธานและซีอีโอของ Alliance to End Plastic Waste กล่าว “การทำงานร่วมกับ UN Habitat จะทำให้เราสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่รอบด้านเกี่ยวกับระบบจัดการขยะ ช่องว่างของระบบ และแนวทางการพัฒนาให้แก่ผู้นำเมืองต่าง ๆ เป็นครั้งแรก เรามุ่งหวังให้การร่วมมือในครั้งนี้เกิดผลเชิงบวกโดยทันทีและส่งผลอย่างยั่งยืนในทั้ง 6 เมือง และหวังว่าจะนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาต่อยอดโครงการให้ขยายออกไปยังชุมชนเมืองอีกหลายแห่ง”

สำหรับเมืองที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกรุงไนโรบีและเมืองมอมบาซาในเคนยา กรุงแอดดิสอาบาบาและเมืองบาเฮียร์ดาร์ในเอธิโอเปีย เมืองธิรุวะนันทปุรัม (รัฐเกรละ) และมังคาลอร์ (รัฐกรณาฏกะ) ในอินเดีย

ในการสรุปปิดโครงการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีก 10-12 เดือนข้างหน้านั้น จะมีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะในเมืองหลัก ๆ อย่างครอบคลุม โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางที่ช่วยเพิ่มปริมาณขยะพลาสติกที่จัดเก็บและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งผลการประเมินอาจใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการจัดการขยะพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่าง Alliance to End Plastic Waste และ UN-Habitat ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีบทบาทในห่วงโซ่การจัดการขยะจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการตั้งแต่จุดเริ่มต้น เพื่อแก้ไขช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน และลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกในเมืองที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วม

เกี่ยวกับ Alliance to End Plastic Waste

Alliance to End Plastic Waste เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร NGO ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม การศึกษา และการกำจัดขยะผ่านโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ จากข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2563 The Alliance มีบริษัทสมาชิกและผู้สนับสนุนเกือบ 50 แห่ง ซึ่งเป็นบริษัทและองค์กรระดับโลกในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.endplasticwaste.org

โลโก้ – https://photos.prnasia.com/prnh/20200611/2826525-1LOGO