1

น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก

นายสัตวแพทย์ นพกฤษณ์ จันทิก หนึ่งในคณะผู้ทำงานถวายดูแลสุนัขที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเลี้ยงไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงสุนัขหลวงในรัชกาลที่ 9 จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อสรรพสัตว์ โดยเฉพาะเรื่องของสุนัขหลวง ” คุณทองแดง ” ที่ได้รับพระเมตตา จนได้เข้ามาอยู่ในวังกลายเป็นสุนัขเลี้ยงทรงโปรด เป็นตัวอย่างของความกตัญญูรู้คุณ มีความจงรักภักดี ไม่ลืมตน”