1

5 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ยอดนิยม

5 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ยอดนิยม

1. https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/28-วัดพระธาตุดอยสุเทพ.html

2. https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/174-ป่าเกี๊ยะ-(แม่ตะมาน).html

3. https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/42-สวนสัตว์เชียงใหม่.html

4. https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/177-ดอยม่อนแจ่ม.html

5. https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/26-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์.html