ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย เปิดตัวนวัตกรรมบริการ AIOI-Tracking ติดตามเจ้าหน้าที่เคลมแบบเรียลไทม์ ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวก อุ่นใจ ให้กับลูกค้า พร้อมพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง

0
669
image_pdfimage_printPrint

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านการเคลมรถยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มนวัตกรรมบริการ การติดตามเจ้าหน้าที่เคลมแบบเรียลไทม์ โดยใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของลูกค้าได้โดยตรง ผ่านเทคโนโลยี Google Map Service ติดตามการเดินทางของเจ้าหน้าที่เคลมไปยังสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย อุ่นใจ ให้กับผู้เอาประกันภัยว่าจะได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่เคลมของบริษัทฯ อย่างแน่นอน ซึ่งสามารถตรวจสอบระยะทาง และระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะไปยังจุดนัดหมายได้ พร้อมทั้งยังสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าเคลมได้โดยตรงอีกด้วย
“บริการดังกล่าวจะเป็นการส่งข้อความ SMS ไปยังสมาร์ทโฟนของลูกค้า เมื่อมีการแจ้งเคลมรถยนต์ โดยใน SMS จะระบุ ชื่อเจ้าหน้าที่เคลม, เบอร์โทรศัพท์, หมายเลขเคลม และลิงค์เพื่อใช้บริการ AIOI-Tracking เมื่อลูกค้ากดที่ลิงค์ ระบบจะแสดงไปยังหน้ารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม พร้อมทั้งแสดงแผนที่ระบุพิกัดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่เคลมที่กำลังเดินทาง และตำแหน่งของลูกค้า ซึ่งสามารถติดตามการเดินทาง ระยะเวลา และระยะทางที่เจ้าหน้าที่เคลมจะไปถึงได้แบบเรียลไทม์”
บริษัทฯ เริ่มนำร่องทดลองใช้ระบบ AIOI-Tracking ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในเบื้องต้น โดยได้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และดูแนวโน้มของลูกค้าในเรื่องความพึงพอใจในการใช้งานระบบ เพื่อบริษัทฯ จะได้ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์พร้อม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด