โฮมโปร ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ในกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

0
339
image_pdfimage_printPrint

โฮมโปร ขานรับนโยบายภาครัฐ ร่วมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
ในกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
เริ่มดีเดย์ 4 ธ.ค. นี้ และทุกวันที่ 4 ของเดือน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร ตอบรับนโยบายภาครัฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์สังคมลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าให้หันมาใช้ถุงผ้า ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ทุกวันที่ 4 ของทุกๆเดือน เริ่ม 4 ธันวาคมนี้ พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าคนรักบ้าน ด้วยการเพิ่มคะแนนในบัตรโฮมการ์ด 10 คะแนนทันทีทุกวัน เมื่อมาซื้อสินค้าโดยไม่รับถุงหูหิ้วพลาสติก

นางสุรางคนา ฉายประสาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Customer Experience บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” กล่าวว่า “ในการทำงานของโฮมโปร นอกเหนือจากมุ่งหวังสร้างสรรค์สินค้าเรื่องบ้านที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าแล้ว อีกหนึ่งภารกิจที่บริษัทฯ ไม่เคยละเลย คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การบริหารจัดการน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการคัดสรรสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม Segment โดยบริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักดีให้กับพนักงาน และลูกค้าที่มาซื้อสินค้า และบริการผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

และในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่โฮมโปรจะตอกย้ำความเป็นหนึ่งในองค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยทุกๆวันที่ 4 ของเดือน โฮมโปรจะงดมอบถุงพลาสติกให้กับลูกค้า โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศไทย เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ และร่วมรณรงค์ให้ลูกค้าหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อสินค้า โดยลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในวันดังกล่าว หากมีการปฏิเสธรับถุงพลาสติก จะได้รับคะแนนโฮมการ์เพิ่มอีก 10 คะแนนในทุกวัน และทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน

นอกจากโครงการดังกล่าว แล้วนั้น โฮมโปร ยังมีแคมเปญอื่นๆ ที่ร่วมรณรงค์เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ร่วมกับทางภาครัฐบาล และเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมใช้สินค้าประหยัดพลังงาน อาทิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ลดไฟหน้าร้อน เปลี่ยน…เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้า” รณรงค์ให้คนไทยเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และ เปลี่ยนหลอดไฟ มาเป็นหลอด LED เบอร์ 5 โครงการนี้ ส่งผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 15.7 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าไฟฟ้าลงได้ 62 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8,000 ตันต่อปี

“โครงการรวมพลังหารสอง เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์” โดยโฮมโปร จับมือกับกระทรวงพลังงาน รณรงค์ให้ประชาชนร่วมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ เปลี่ยนหลอดไฟ มาเป็นหลอด LED

โครงการ “HomePro Go Green ผ่าน 6 สัญลักษณ์รักษ์โลก” เชิญชวนให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐานรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อมาช้อปที่โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต และบริโภคสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

“โครงการ No Bag” งดใช้ถุงพลาสติกตลอดเดือนกรกฏาคม เพื่อลดการสร้างขยะ และลดการผลิตถุงพลาสติกที่จะสร้างมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกโฮมการ์ด รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ตั้งแต่บาทแรกที่ใช้จ่ายใน “โฮมโปร” ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และได้รับผลตอบรับเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถลดจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้กว่า 128 ตันคาร์บอน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 15,000 ต้น

จากโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น “โฮมโปร” มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ และจริงใจในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกิจกรรมแล้ว โฮมโปรจะงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันที่ 4 ของทุกๆเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป พร้อมวางแผนลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงอีกในอนาคต เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ได้มากที่สุด อีกทั้งโฮมโปรยังวางแผนเพิ่มสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นให้ลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางในการรณรงค์ให้คนรักบ้านทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าให้มากขึ้น” นางสุรางคนา กล่าวทิ้งท้าย