โอสถสภาผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารระดับสากล FSSC 22000 Version 5

นายธนา ไชยประสิทธิ์ รักษาการ CEO (กลาง) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร รับมอบผลการตรวจประเมินผ่านการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 Version 5 (Food Safety System Certification Version 5) หรือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยองค์กร Global Food Safety Initiative – GFSI หรือองค์กรที่รวมตัวกันของกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทั่วโลก จากนายจิรากร ประเสริฐชีวะ (ที่ 7 จากซ้าย) และนางอิสรีย์ เยียระติกานต์ ผู้ตรวจประเมิน (ที่ 6 จากซ้าย) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.โอสถสภา เมื่อเร็วๆ นี้