โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส บริจาคสิ่งของแก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

0
340
image_pdfimage_printPrint

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วยการส่งมอบรอยยิ้มและกำลังใจ สนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอาหารกลางวันจำนวน 100 กล่อง และสบู่ล้างมือ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 โดยมี คุณชัชชลัยย์ โพธิ์กัณฑ์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด และคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสมอบของดังกล่าวให้แก่ คุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด และคุณชญานันทน์ ตราดธารทิพย์ หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์และรับผู้ป่วยในแทนคำขอบคุณสำหรับความเสียสละ และความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน